Art. 213. Desfasurarea procesului fara prezenta publicului

(1) In fata primei instante cercetarea procesului se desfasoara in camera de consiliu, daca legea nu prevede altfel.

(2) De asemenea, in cazurile in care dezbaterea fondului in sedinta publica ar aduce atingere moralitatii, ordinii publice, intereselor minorilor, vietii private a partilor ori intereselor justitiei, dupa caz, instanta, la cerere sau din oficiu, poate dispune ca aceasta sa se desfasoare in intregime sau in parte fara prezenta publicului.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), au acces in camera de consiliu ori in sala de sedinta partile, reprezentantii lor, cei care ii asista pe minori, aparatorii partilor, martorii, expertii, traducatorii, interpretii, precum si alte persoane carora instanta, pentru motive temeinice, le admite sa asiste la proces.

Masura aratata in art. 213 alin. (2) poate fi dispusa cu privire la desfasurarea in intregime a dezbaterilor in fond sau numai cu privire la o parte a acestora – punerea de concluzii doar asupra unei/unor cereri sau asupra unei/unor aparari formulate in proces.
Consideram, insa, ca nu se poate incuviinta ca, in legatura cu o anumita cerere/aparare, o parte sa puna concluzii in acest mod, iar cealalta parte sa puna concluzii in sedinta publica. Aspectul cu privire la care s-a incuviintat ca dzbaterea in fond sa se faca fara participarea publicului trebuie sa se desfasoare in aceleasi conditii pentru toate partile. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 591-592]