Art. 222. Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare

(1) Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare poate fi dispusa, la cererea partii interesate, numai in mod exceptional, pentru motive temeinice si care nu sunt imputabile partii sau reprezentantului ei.

(2) Cand instanta refuza amanarea judecatii pentru acest motiv, va amana, la cererea partii, pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise.

Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare poate fi dispusa la cererea partii interesate, numai in mod exceptional, pentru motive temeinice si care nu sunt imputabile partii sau reprezentantului ei. Daca instanta refuza amanarea judecatii pentru acest motiv, va amana, la cererea partii, pronuntarea, in vederea depunerii de concluzii scrise. Spre deosebire de reglementarea anterioara, aceasta amanare nu mai este limitata la o singura data, dar se subliniaza ca se acorda numai in mod exceptional, in conditiile aratate in text. [V.M. Ciobanu in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonator V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 35-36]

Acordarea unui termen de judecata pentru lipsa de aparare, la cererea titularului actiunii, cererii, caii de atac, presupune ca in prealabil sa fie indeplinita obligatia de plata a taxei judiciare de timbru, deoarece, in absenta dovezii legalei timbrari, instanta nu poate fi considerata legal sesizata si nu poate solutiona nicio cerere. [G. C. Frentiu, D. L. Baldean, Noul Cod de procedura civila, Comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 437]

Nu este justificata o cerere de amanare a pricinii pentru lipsa de aparare formulata de catre partea care a primit citatia pentru termenul de judecata respectiv cu un interval de timp considerabil inainte intrucat in perioada cuprinsa intre data primiri citatiei, cand a aflat despre existenta procesului si termenul de judecata stabilit in cauza, avea posibilitatea efectiva sa-si angajeze un aparator. [D.N.Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 519]

Tribunalul reține că amânarea judecării cauzei pentru lipsă de apărare poate fi acordată numai în mod excepțional (care constituie o excepție; care iese din comun; deosebit), pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei. Împrejurarea invocată de apelantă pentru a susține lipsa de apărare (angajarea de către avocat a mai multor cauze care aveau termen de judecată în aceeași zi) este una obișnuită, dat fiind că în mod normal un avocat are mai multe cauze în aceeași zi, și, în plus, este imputabilă ori avocatului ori părții, deoarece, în conformitate cu art. 234 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, în astfel de situații, avocatul este obligat să își asigure substituirea dacă are acordul clientului în acest sens. Deci, lipsa de apărare este generată fie din vina avocatului, în cazul în care nu și-a asigurat substituirea deși avea acordul clientului în acest sens, fie din cauza părții care nu și-a dat acordul pentru substituire. În concluzie, refuzul Judecătoriei de a amâna judecata este pe deplin legal și temeinic.” [Tribunalul Harghita, Decizia civilă nr. 579/2015, www.rolii.ro]

Daca partea care a solicitat amanarea nu este prezenta, iar instanta gaseste ca cererea pentru lipsa de aparare este neintemeiata si o respinge, in lipsa solicitarii partii, instanta nu poate, din oficiu, sa amane pronuntarea pentru a se depune concluzii scrise. In schimb, cerinta textului este indeplinita daca partea care lipseste a depus la dosar o cerere prin care a solicitat amanarea pronuntarii. Drept urmare, cererea de amanare a pronuntarii nu trebuie sa fie facuta numai verbal, in fata judecatorului. Desigur, in lipsa partilor legal citate, instanta nu va putea sa ramana in pronuntare si sa faca aplicarea dispozitiilor art. 222 alin. (2), daca niciuna dintre acestea nu a cerut judecata in lipsa in conditiile art. 223 alin. (3). [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 604]

Anularea contestației la executare ca netimbrată în condițiile în care contestatoarea solicitase amânarea pentru angajarea unui apărător și nici nu era prezentă pentru a se apăra singură și fără măcar a i se amâna pronunțarea soluției, este de natură să încalce principiul fundamental al dreptului la apărare al contestatoarei.[Tribunalul Giurgiu, Decizia civilă nr. 141/2016, www.rolii.ro]