Art. 223. Judecarea cauzei in lipsa partii legal citate

(1) Lipsa partii legal citate nu poate impiedica judecarea cauzei, daca legea nu dispune altfel.

(2) Daca la orice termen fixat pentru judecata se infatiseaza numai una dintre parti, instanta, dupa ce va cerceta toate lucrarile din dosar si va asculta sustinerile partii prezente, se va pronunta pe temeiul dovezilor administrate, examinand si exceptiile si apararile partii care lipseste.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care lipsesc ambele parti, desi au fost legal citate, daca cel putin una dintre ele a cerut in scris judecarea cauzei in lipsa.

Faptul neprezentarii unei parti la judecata nu inseamna ca instanta este indrituita sa faca abstractie de sustinerile si apararile de fond sau procedurale formulate de catre aceasta in scris ori de mijloacele de proba solicitate cu respectarea prescriptiilor legale, partii prezente punandu-i-se in discutie toate aceste aspecte.[D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p.520]

Daca niciuna dintre partile legal citate nu se infatiseaza la strigarea pricinii, instanta este obligata sa suspende judecata, deoarece dispozitia inscrisa in art. 411 alin. (1) pct. 2 este imperativa, iar nu facultativa. In lipsa partilor legal citate, si care nu au cerut judecarea in lipsa, instanta nu poate sa ia nicio masura, chiar daca cererea cu care a fost investita nu este legal timbrata sau nu este de competenta ei, ci trebuie sa suspende judecata. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 607]

Cum procedura de citare a fost legal îndeplinită, iar prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat judecarea și în lipsă, în mod procedural instanța s-a pronunțat asupra cererii de administrare a probelor solicitate de părți.
În această situație, respectarea principiului contradictorialității nu era condiționată de prezența părților, ci de legala îndeplinire a procedurii de citare. Cu alte cuvinte, dacă părțile legal citate au ales să nu se prezinte la termenul de judecată la care a fost prorogată încuviințarea probelor, instanța a procedat în mod legal la examinarea cererii în lipsa acestora. [ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr.2635 din 20 noiembrie 2015, www.scj.ro]