Art. 228. Imposibilitatea si refuzul de a semna

Cand cel obligat sa semneze un act de procedura nu poate sau refuza sa semneze, se face mentiunea corespunzatoare in acel act, sub semnatura presedintelui si a grefierului.

Art. 228 priveste actele de procedura savarsite in cursul procesului care pot servi de mijloace de proba. De pilda, in cazul interogatoriului, art. 354 alin. (2) arata ca, daca partea interogata sau cealata parte nu voieste ori nu poate sa semneze, se va consemna in josul interogatoriului. Desigur, in aplicarea art. 228, aceasta mentiune va fi semnata de presedintele completului si de grefier. Consecintele refuzului de semnare a interogatoriului vor fi diferite in functie de partea care nu semneaza. Astfel, daca nu semneaza insasi partea care administreaza proba, interogatoriul respectiv nu poate servi de mijloc de proba. Daca partea interogata este cea care nu semneaza, nu vor exista consecintele anterioare, ci raspunsurile date vor fi apreciate prin coroborate cu alte dovezi administrate. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 613]