Art. 229. Termen in cunostinta

(1) Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta, precum si partea care a fost prezenta la un termen de judecata, personal sau printr-un reprezentant legal ori conventional, chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul, nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea instanta, considerandu-se ca ea cunoaste termenele de judecata ulterioare. Aceste dispozitii ii sunt aplicabile si partii careia, personal ori prin reprezentant legal sau conventional ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei, i s-a inmanat citatia pentru un termen de judecata, considerandu-se ca, in acest caz, ea cunoaste si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica:
1.in cazul reluarii judecatii, dupa ce a fost suspendata;
2.in cazul cand procesul se repune pe rol;
3.cand partea este chemata la interogatoriu, in afara de cazul in care a fost prezenta la incuviintarea lui, cand s-a stabilit si termenul pentru luarea acestuia;
4.cand, pentru motive temeinice, instanta a dispus ca partea sa fie citata la fiecare termen;
5.in cazul in care instanta de apel sau de recurs fixeaza termen pentru rejudecarea fondului procesului dupa anularea hotararii primei instante sau dupa casarea cu retinere.

(3) Militarii incazarmati sunt citati la fiecare termen.

(4) Detinutii sunt citati, de asemenea, la fiecare termen.

Conform dispozitiilor art. 229 alin. 1 teza a doua din Noul Cod de Procedura Civila paratul a luat termen in cunostinta, fiind presupus a cunoaste toate termenele ulterioare de judecata, nemaifiind necesara citarea sa.
Faptul ca paratul a plecat din tara si nu si-a asigurat apararea, manifestand dezinteres fata de cauza, nu poate fi imputat judecatorului sindic, avand in vedere dispozitiile art. 10 si 12 din Noul Cod de Procedura Civila, care obliga partea sa urmareasca cu buna credinta desfasurarea procesului civil. [Curtea de Apel Craiova, Secția a II-a Civila, Decizia civila nr. 553/2014, portal.just.ro]