Art. 294. Cazuri de respingere a cererii de prezentare a inscrisului

(1) Judecatorul va respinge motivat cererea de depunere la dosar a inscrisului, in intregime sau in parte, cand:
1.continutul inscrisului se refera la chestiuni strict personale privind demnitatea sau viata privata a unei persoane;
2.depunerea inscrisului ar incalca indatorirea legala de pastrare a secretului;
3.depunerea inscrisului ar atrage urmarirea penala a partii, a sotului sau a unei rude ori afin pana la gradul al treilea inclusiv.

(2) Daca legea nu dispune altfel, incidenta vreunuia dintre cazurile de mai sus va fi verificata de judecator, prin cercetarea continutului inscrisului. In incheierea de sedinta se va face o mentiune corespunzatoare.

Fiind de stricta interpretare si aplicare, cazurile in care se va respinge cererea de prezentare a inscrisului nu pot fi extinse prin analogie, astfel ca orice alta imprejurare asemanatoare nu justifica o atare respingere. [M. Fodor in Noul Cod de procedura civila, comentat si adnotat, vol. I, art. 1-526, coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 737]