Art. 338. Efectuarea unei noi expertize

(1) Pentru motive temeinice, instanta poate dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei noi expertize de catre alt expert.

(2) O noua expertiza va trebui ceruta motivat, sub sanctiunea decaderii, la primul termen dupa depunerea raportului, iar daca s-au formulat obiectiuni, la termenul imediat urmator depunerii raspunsului la obiectiuni ori, dupa caz, a raportului suplimentar.

In conditiile in care in cauza exista doua expertize ale caror concluzii sunt contradictorii, instanta fie va dispune efectuarea unei contraexpertize, fie va inlatura concluziile ambelor lucrari si va recurge la alte criterii de evaluare, fie va accepta concluziile uneia dintre lucrarile de expertiza, in aceasta ultima situatie urmand a indica argumentele pentru care a acceptat una dintre expertize si a inlaturat concluziile celeilalte. In niciun caz instanta de judecata nu poate proceda la realizarea unei medii aritmetice intre cele doua lucrari de expertiza, care ar reprezenta o operatiune pur mecanica. [G. C. Frentiu, D. L. Baldean, Noul Cod de procedura civila, Comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 556]

Apreciem ca noua expertiza va trebui sa aiba aceleasi obiective ca si cea initiala. In caz contrar, am vorbi despre o alta expertiza si nu despre o noua expertiza. Practic, al doilea expert (sau cei 3 experti) va (vor) trebui sa raspunda acelorasi obiective, doar in aceasta situatie instanta putand aprecia cu privire la eventuale concluzii contradictorii ale expertizelor efectuate. [M. Ursuta in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 806]