Art. 358. Neprezentarea la interogatoriu si refuzul de a raspunde

Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa raspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina ori numai ca un inceput de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. In acest din urma caz, atat dovada cu martori, cat si alte probe, inclusiv prezumtiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.

Cerere de divort intemeiata de catre reclamant pe culpa sa exclusiva. Lipsa paratei la administrarea probei cu interogatoriu.
In ceea ce priveste refuzul intimatei parate de a se prezenta la administrarea probei cu interogatoriul, acesta este un drept si nu o obligatie, asadar, modalitatea in care partea in patrimoniul careia se gaseste acel drept si-l exercita, nu poate fi cauza de nelegalitatea a hotararii.
In ceea ce priveste incidenta disp. art. 358 C.pr.civ., apelantul omite a avea in vedere consecintele juridice ale refuzului de prezentare la interogatoriu. Legea instituie prin acest text de lege o prezumtie a carei aplicabilitate este lasata la latitudinea suverana a instantei de judecata care poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina ori numai ca un inceput de dovada scrisa.
In contextul in care apelantul reclamant si-a modificat actiunea solicitand ca desfacerea casatoriei sa se dispuna cu retinerea culpei sale exclusive, criticile acestuia sunt lipsite de orice urma de interes legitim si fara nici o relevanta concreta in cauza.
Efectul prezumtiei de neprezentare la interogatoriu este de marturisire deplina sau inceput de dovada, ori in cauza aceasta este in sensul aprecierii culpei exclusive a apelantului reclamant, sens in care de altfel a dispus si instanta de fond. [Tribunalul Teleorman, Decizia civila nr. 598/2015, portal.just.ro]

Hotarare care sa țina loc de contract. Neprezentarea la interogatoriu.
”Instanta constata ca, desi a fost legal citat cu mentiunea de a se prezenta pentru a fi administrata proba cu interogatoriu, paratul nu s-a prezentat in fata instantei.
In temeiul dispozitiilor art. 358 C.proc.civ., instanta considera neprezentarea paratului pentru a fi administrata proba cu interogatoriu, o recunoastere a sustinerilor reclamantului, in sensul ca acesta a refuzat sa se prezinte la notar pentru a incheia contractul de vanzare – cumparare in forma autentica.
Potrivit art. 1669 alin. 1 Cod Civil, cand una din partile care au incheiat promisiunea bilaterala de vanzare refuza, nejustificat, sa incheie contractul promis cealalta parte poate cere pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, daca toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite.
Practic, in lumina dispozitiilor legale mentionate, executarea silita a obligatiei de a face asumate de parat prin antecontractul incheiat, este posibila prin pronuntarea, de catre instanta, a unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare, actiune ce vizeaza numai suplinirea consimtamantului partilor, la incheierea in forma autentica a actului juridic intervenit. De aceea, se presupune, prin ipoteza, un antecontract valabil incheiat, in care celelalte clauze contractuale au fost respectate.
Prin urmare, intrucat din administrarea probelor rezulta ca, desi reclamantul si-a indeplinit obligatiile asumate prin promisiunea bilaterala de vanzare–cumparare autentificata sub nr. , paratul nu s-a prezentat la notar pentru a incheia contractul de vanzare–cumparare in forma autentica, in temeiul art. 1669 alin. 1, instanta va admite cererea de chemare in judecata.” [Judecatoria Calarași, Sentința civila nr. 1679/2014, portal.just.ro]