Art. 37. Legitimarea procesuala a altor persoane

In cazurile si conditiile prevazute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula aparari si de persoane, organizatii, institutii sau autoritati, care, fara a justifica un interes personal, actioneaza pentru apararea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate in situatii speciale sau, dupa caz, in scopul ocrotirii unui interes de grup ori general.

Avocatul Poporului nu exercita actiunea in contecios administrativ pe baza unui “mandat” din partea persoanei vatamate, ci in urma unei “petitii”.
Ideea ca Avocatul Poporului, “in actiunea introdusa”, “trebuie sa justifice de ce calea judiciara este singura posibila”, ni se pare discutabila, instanta putand respinge actiunea sub motivul ca nu exista o asemenea justificare sau pentru ca, asa-zicand, Avocatul Poporului n-a epuizat toate celelalte cai inainte de a ajunge la “sintagma posibila”;
Desi nu se spune nimic in textul legal, petitonarul, dobandind de drept calitatea de reclamant, are neindoielnic capacitatea de a face actele de dispozitie prevazute de lege in procesul civil, adica, mutatis mutandis, cele evocate de art. 93 NCPC. [I. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul I, Articolele 1-621. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 86-87]