Art. 4. Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene

In materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul partilor.

Acest articol reia prevederile art. 148 din Constitutie si pe cele din art. 5 NCC, statuand, ca si in cazul art. 3 NCPC, dar in materia dreptului Uniunii Europene, aplicarea cu prioritate a acestor noeme de procedura civila de fiecare data cand intra in conflict cu prevederile nationale.
In plus, trebuie mentionat ca, odata cu intrarea in vigoare a Tratatului de Lisabona, la data de 1.12.2009, art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeana a fost modificat, statuand, in noua sa forma, ca Uniunea Europeana adera la prevedile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, aceasta reglementare avand valoare de principiu general al dreptului Uniunii Europene. Prin urmare CEDO a fost inglobata in normele de drept pozitiv al Uniunii Europene. [A.P. Dimitriu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 5]