Art. 40. Sanctiunea incalcarii conditiilor de exercitare a actiunii civile

(1) Cererile facute de o persoana care nu are capacitate procesuala sunt nule sau, dupa caz, anulabile. De asemenea, in cazul lipsei calitatii procesuale sau a interesului, instanta va respinge cererea ori apararea formulata ca fiind facuta de o persoana sau impotriva unei persoane fara calitate ori ca lipsita de interes, dupa caz.

(2) Incalcarea dispozitiilor prezentului titlu poate, de asemenea, atrage aplicarea si a altor sanctiuni prevazute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despagubit, potrivit dreptului comun.

In ipoteza in care entitatea care a formulat cererea in justitie nu are capacitatea procesuala de folosinta, cu exceptia situatiei in care aceasta este o asociatie, societate sau alta entitate fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, caz in care poate sta in judecata prin raportare la prevederile art. 56 alin. (2) NCPC, partea adversa sau instanta din oficiu va invoca si va admite exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a reclamantului, declarand nula cererea.
Daca cererea in justitie este formulata impotriva unei persoane fizice sau entitati lipsite de capacitate procesuala de folosinta, cu exceptia celor mentionate la art. 56 alin. (2) NCPC, partea adversa sau instanta din oficiu va invoca si va admite exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratului si va respinge cererea ca fiind formulata impotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuala de folosinta. In acest caz nu va opera sanctiunea nulitatii cererii, intrucat efectele acesteia nu se pot produce decat in privinta actelor de procedura efectuate de catre o entitate lipsita de capacitate procesuala, iar nu si a celor indeplinite de o persoana capabila potrivit legii impotriva uneia incapabile. [D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 113]