Art. 401. Intocmirea minutei

(1) Dupa ce a fost luata hotararea, se va intocmi de indata o minuta care va cuprinde solutia si in care se va arata, cand este cazul, opinia separata a judecatorilor aflati in minoritate.

(2) Minuta, sub sanctiunea nulitatii hotararii, se va semna pe fiecare pagina de catre judecatori si, dupa caz, de magistratul-asistent, dupa care se va consemna intr-un registru special, tinut la grefa instantei. Acest registru poate fi tinut si in format electronic.

In cauzele avand ca obiect conflicte de munca si alte drepturi de asigurari sociale, unde completul este constituit dintr-un judecator si doi asistenti judiciari, cu vot consultativ, minuta trebuie sa fie semnata, sub sanctiunea nulitatii, de toti membrii completului, deci inclusiv de asistentii judiciari. Credem ca sintagma folosita, aceea de “magistrat-asistent”, se refera la asistentul judiciar care participa cu vot consultativ la judecarea litigiilor avand ca obiect conflicte de munca si alte drepturi de asigurari sociale, iar nu la magistratul-asistent care isi desfasoara activitatea la Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform art. 20 din Legea nr. 304/2004, republicata.[G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 602]