Art. 426. Redactarea si semnarea hotararii

(1) Hotararea se redacteaza de judecatorul care a solutionat procesul. Cand in compunerea completului de judecata intra si asistenti judiciari, presedintele il va putea desemna pe unul dintre acestia sa redacteze hotararea.

(2) In cazul in care unul dintre judecatori sau asistenti judiciari a ramas in minoritate la deliberare, el isi va redacta opinia separata, care va cuprinde expunerea considerentelor, solutia pe care a propus-o si semnatura acestuia. De asemenea, judecatorul care este de acord cu solutia, dar pentru considerente diferite, va redacta separat opinia concurenta.

(3) Hotararea va fi semnata de membrii completului de judecata si de catre grefier.

(4) Daca vreunul dintre judecatori este impiedicat sa semneze hotararea, ea va fi semnata in locul sau de presedintele completului, iar daca si acesta ori judecatorul unic se afla intr-o astfel de situatie, hotararea se va semna de catre presedintele instantei. Cand impiedicarea priveste pe grefier, hotararea se va semna de grefierul-sef. In toate cazurile se face mentiune pe hotarare despre cauza care a determinat impiedicarea.

(5) Hotararea se va redacta si se va semna in cel mult 30 de zile de la pronuntare. Opinia separata a judecatorului ramas in minoritate, precum si, cand este cazul, opinia concurenta se redacteaza si se semneaza in acelasi termen.

(6) Hotararea se va intocmi in doua exemplare originale, dintre care unul se ataseaza la dosarul cauzei, iar celalalt se va depune spre conservare la dosarul de hotarari al instantei.

Se poate pune problema motivarii hotararii in ipoteza in care, ulterior pronuntarii solutiei, dar anterior redactarii motivarii, intervine decesul judecatorului care a pronuntat hotararea ori acesta se afla intr-o stare care il impiedica o perioada indelungata sa redacteze hotararea (bunaoara, sufera un accident vascular soldat cu pierderea cunostintei o perioada indelungata ori sufera de o boala grava care impune evitarea efortului intelectual sau care il pune in situatia imposibilitatii obiective de a mai motiva hotararea adoptata), intervine demisia, pensionarea sau aplicarea sanctiunii disciplinare a excluderii din magistratura. (…)
In cazul completului colegial, (….)motivarea se va realiza de unul dintre ceilalti membrii ai completului colegial, in locul judecatorului aflat in situatia obiectiva de impiedicare, hotararea fiind semnata de presedintele completului ori, in cazul imposibilitatii de semnare, de presedintele completului, de presedintele instantei sau, in caz de imposibilitate si a presedintelui instantei, de catre vicepresedite ori de judecatorul desemnat sa-l inlocuiasca pe presedintele instantei, dupa caz.
In cazul completului unic, datorita faptului ca hotararea trebuie redactata de judecatorul care a pronuntat solutia, motivarea nu va putea fi incredintata altor judecatori ai instantei(…) Intr-o asemenea situatie, consideram ca s-ar impune solutia repunerii cauzei pe rol, repartizarea aleatorie a dosarului, conform art. 95 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, ce constituie regula generala in materie de repartizare, si rejudecarea cauzei de un alt complet de judecata. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 642-643]