Art. 44. Recuzarea

(1) Judecatorul aflat intr-o situatie de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre parti inainte de inceperea oricarei dezbateri.

(2) Cand motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar dupa inceperea dezbaterilor, aceasta trebuie sa solicite recuzarea de indata ce acestea ii sunt cunoscute.

Art. 44 alin. (1) impune ca recuzarea sa fie facuta inainte de inceperea oricarei dezbateri.
„Dezbaterile” la care se refera textul nu vizeaza „dezbaterile in fond” – etapa a judecatii in care partile isi sustin cererile si apararile formulate in proces, asa cum prevede art. 392.
In orice litigiu exista dezbateri, iar dezbaterile incep din momentul in care partile sunt in masura sa savarseasca acte de procedura dintre cele prevazute la art. 237 alin. (2), necesare pentru pregatirea dezbaterii in fond a procesului, care poarta asupra aspectelor mentionate la art. 389. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 158]

Recuzarea poate fi solicitata si dupa inchiderea dezbaterilor, in intervalul de timp cuprins intre momentul inchiderii dezbaterilor si momentul stabilit pentru pronuntarea hotararii, adica inauntrul termenului de amanare a pronuntarii. In aceasta situatie, instanta care solutioneaza cererea de recuzare va examina daca este vorba de un motiv de recuzare ivit odata cu inchiderea dezbaterilor sau de un motiv de recuzare ivit anterior acestui moment. In prima situatie sa va proceda la analiza temeiniciei cererii, dat fiind ca aceasta este formulata in termenul prevazut de alin. (2) al textului analizat. In cea de-a doua situatie, daca motivul de recuzare s-a ivit anterior inchiderii dezabaterilor, cererea va fi respinsa ca tardiv formulata, neinvocarea motivului de recuzare de indata ce s-a cunoscut acest motiv atragand decaderea din dreptul de a mai solicita recuzarea.
In ambele situatii, insa, examinarea cererii de recuzare presupune, in prealabil, repunerea cauzei pe rol, de completul de judecata in fata caruia s-au inchis dezbaterile. [G. C. Frentiu, D. L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 67]