Art. 445. Obligativitatea procedurii

Indreptarea, lamurirea, inlaturarea dispozitiilor contradictorii ori completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului, ci numai in conditiile art. 442-444.

Obligativitatea respectarii procedurilor prevazute de art. 442-444 este data de textul de lege prin raportare la calea de atac a apelului si recursului, recunoscandu-se totusi posibilitatea valorificarii unora din aspectele procedurale vizate de textele mentionate si prin intermediul altor cai procedurale.
Astfel, pentru situatiile de minus petita partea are la indemana si calea revizuirii [art. 509 alin. (1) pct. 1 NCPC]. Evident ca, daca a uzat de procedura reglementata de art. 444, partea nu va mai putea cere si revizuirea pe acelasi motiv, al nepronuntarii instantei asupra acelorasi pretentii, pentru ca se va opune autoritatea de lucru judecat a hotararii prin care instanta a statuat deja asupra respectivelor aspecte.
De asemenea, pentru ipoteza in care sunt necesare lamuriri asupra dispozitivului hotararii, se poate utiliza calea contestatiei la titlu prevazuta de art. 711 alin. (2) (dar in aceleasi conditii in care partea nu arecurs deja la procedura prevazuta de art. 443). [A. Nicolae in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 1012]