Art. 455. Situatia mai multor reclamanti sau parati

Daca in cauza sunt mai multi reclamanti sau mai multi parati, ei vor putea fi obligati sa plateasca cheltuielile de judecata in mod egal, proportional sau solidar, potrivit cu pozitia lor in proces ori cu natura raportului juridic existent intre ei.

Dispozitiile art. 455 NCPC vizeaza modalitatea de reglare a chestiunii cheltuielilor de judecata in situatia coparticiparii procesuale.
In sensul textului de lege, pentru a se stabili daca plata cheltuielilor de judecata se datoreaza “egal, proportional sau solidar” este necesar sa se stabileasca pozitia procesuala a partilor, respectiv, natura raportului juridic existent intre ele, in asa fel incat fiecare sa fie obligat la plata cheltuielilor provocate prin apararea sa in proces.
De exemplu, hotararea pentru sistarea starii de indiviziune profita tuturor coindivizarilor, astfel incat cheltuielile vor fi suportate proportional, in raport de cota de proprietate ce revine fiecatuia.
Tot astfel, in cazul solidaritatii sau al indivizibilitatii obligatiilor, cheltuielile se suporta in solidar respectiv, in solidum.
La fel, natura raportului juridic dintre parti, ca si pozitia procesuala influenteaza modalitatea de suportare a cheltuielilor. De exemplu, pot fi chemati in judecata debitorul principal si fideiusorul. Situatia si interesul procesual al acestuia din urma pot fi aceleasi ci ale debitorului principal (de exemplu, daca apararea sa vizeaza, la fel ca in cazul debitorului, stingerea obligatiei principale), asa incat in functie de solutia data in raport de debitorul principal vor fi suportate cheltuielile si de catre fideiusor.
Dimpotriva, fideiusorul se poate afla pe o alta pozitie procesuala fata de debitor (punand in discutie valabilitatea sau cauze de stingere a obligatiei de fideiusiune, iar nu a obligatiei principale, asa incat si situatia cheltuielilor de judecata va fi diferita in functie de solutiile diferite date apararilor debitorului respectiv, fideiusorului (intrucat in ipoteza descrisa interesul sau pozitia procesuala ale celor doi chemati in judecata sunt diferite). [A. Nicolae, in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 1032]

”În deplină concordanţă cu prevederile art. 455 NCPC, în cazul coparticipării procesuale pasive (mai mulţi pârâţi), cheltuielile de judecată vor fi suportate de către toţi copărtaşii în mod egal, proporţional sau solidar, potrivit cu poziţia lor în proces ori cu natura raportului juridic existent între ei.
Însă, având în vedere că în procesele de partaj, în care părţile sunt şi reclamanţi şi pârâţi, ele suportă împreună cheltuielile de judecată, în afară de cele provocate prin cereri neîntemeiate ale uneia din părţi, acestea având o dublă calitate, iar soluţia de ieşire din indiviziune este deopotrivă în interesul tuturor, reţinând că obiectul acţiunii este indivizibil, se impune suportarea cheltuielilor de judecată în raport de valoarea pretenţiilor admise şi potrivit cu cota ce revine fiecăruia.” [Tribunalul Prahova, Decizia civilă nr. 3400/2015, portal.just.ro]