Art. 480. Solutiile pe care le pronunta instanta de apel

(1) Instanta de apel poate pastra hotararea atacata, situatie in care, dupa caz, va respinge, va anula apelul ori va constata perimarea lui.

(2) In caz de admitere a apelului, instanta poate anula ori, dupa caz, schimba in tot sau in parte hotararea apelata.

(3) In cazul in care se constata ca, in mod gresit, prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul, evocand fondul. Cu toate acestea, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, in cazul in care partile au solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori prin intampinare; trimiterea spre rejudecare poate fi dispusa o singura data in cursul procesului. Dezlegarea data problemelor de drept de catre instanta de apel, precum si necesitatea administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului.

(4) Daca instanta de apel stabileste ca prima instanta a fost necompetenta, iar necompetenta a fost invocata in conditiile legii, va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre judecare instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competent ori, dupa caz, va respinge cererea ca inadmisibila.

(5) In cazul in care instanta de apel constata ca ea are competenta sa judece in prima instanta, va anula hotararea atacata si va judeca in fond, pronuntand o hotarare susceptibila, dupa caz, de apel sau recurs.

(6) Cand se constata ca exista un alt motiv de nulitate decat cel prevazut la alin. (5), iar prima instanta a judecat in fond, instanta de apel anuland in tot sau in parte procedura urmata in fata primei instante si hotararea atacata, va retine procesul spre judecare, pronuntand o hotarare susceptibila de recurs, daca este cazul.

In conditiile in care solutia anularii hotararii intervine numai in situatiile expres si limitatuv prevazute de lege (necercetarea fondului si nelegala citare a partii), suntem de parere ca, atunci cand lipseste incheierea de amanare a pronuntarii ori aceasta nu este semnata, solutia va fi, desigur, nulitatea hotararii atacate, insa rejudecarea cauzei se va realiza de instanta de control judiciar (tribunalul sau curtea de apel, dupa caz).
In cazul nesemnarii/lipsei incheierii de amanare de pronuntare, nu se poate afirma ca nu s-a cercetat fondul cauzei, din moment ce minuta, considerentele si dispozitivul hotararii atesta judecata fondului. Verificarea unor aspecte precum termenul la care au avut loc dezbaterile, compunerea completului de judecata, participarea procurorului sau a asistentilor judiciari, atunci cand aceasta este obligatorie, respectarea drepturilor procesuale ale partilor, prezenta lor, concluziile acestora ori alte imprejurari strans legate de mersul dezbaterilor nu inseamna o analiza a fondului cauzei, pentru a se ajunge la concluzia ca lipsa incheierii echivaleaza cu lipsa unui element de rezolvare a fondului cauzei. Intrucat in aceasta situatie nu poate fi retinuta necercetarea fondului cauzei, retinandu-se motivul de nulitate absoluta a lipsei incheierii de amanare de pronuntare (fie nu exista la dosar, fie nu este semnata de judecator), solutia va fi aceea a rejudecarii cauzei de instanta de control judiciar, conform art. 480 alin. (3) NCPC. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 728-729]

Cererea de apel este nefondata atunci cand motivul de apel al apelantului este acela ca impotriva petentului si a martorului care a depus marturie in fata primei instante se fac cercetari penale cu privire la savarsirea infractiunilor de „influentarea declaratiilor”, respectiv „marturie mincinoasa” prevazute de art. 272, 273 NCP.
Cel mult apelantul ar fi putut solicita suspendarea judecarii apelului in baza art. 413 al. 1 pct. 2 NCPC in eventualitatea in care s-ar fi inceput urmarirea penala. Daca in urma finalizarii cercetarilor penale se va pronunta o hotarare definitiva de condamnare, acest motiv este temei de revizuire a deciziei in baza art. 509 al. 1 pct. 3 NCPC. [Tribunalul Galati, Decizia civila nr. 98/2014, portal.just.ro]

În situația în care a intervenit un caz de anulare a sentinței primei instanțe, instanța de apel este obligată să facă aplicarea dispozițiilor art. 480 alin. (3) C.proc.civ., cu consecința judecării procesului prin evocarea fondului și nu să soluționeze cauza în limitele fixate prin cererea de apel, în aplicarea art. 477 alin.(1) C.proc.civ., care prevede că instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului in limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum și cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărârea care a fost atacată.
Aplicarea acestor din urmă dispoziții se face atunci când nu există un motiv de anulare a hotărârii primei instanțe, care să impună procedura de urmat prevăzută de art. 480 alin. (3) C.proc.civ. [ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 499 din 8 martie 2016, www.scj.ro]