Art. 49. Starea cauzei pana la solutionarea cererii

(1) Pana la solutionarea declaratiei de abtinere nu se va face niciun act de procedura in cauza.

(2) Formularea unei cereri de recuzare nu determina suspendarea judecatii. Cu toate acestea, pronuntarea solutiei in cauza nu poate avea loc decat dupa solutionarea cererii de recuzare.

Fata de expresiile folosite de legiuitor in acest text – „nu se va face niciun act de procedura”, „pronuntarea solutiei nu poate avea loc” – si fata de precizarea din alin. (2), in sensul ca formularea cererii de recuzare nu suspenda judecata, se poate considera ca, in ambele cazuri, are loc o intrerupere a cursului judecatii pana la solutionarea incidentului procedural.
Tocmai de aceea, daca instanta nu se pronunta asupra declaratiei de abtinere ori asupra cererii de recuzare in aceeasi zi in care au fost formulate si se intocmeste o incheiere in care se consemneaza motivul pentru care nu a putut continua judecta, incheierea nu poate fi atacata separat cu recurs, asa cum prevede, limitativ, pentru suspendarea judecarii procesului art. 404 alin. (1).[M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 164]

Judecatorul recuzat poate retine cauza spre solutionare, luand concluziile partilor asupra fondului cauzei si amanand pronuntarea cel putin 15 zile, potrivit art. 396 alin. (1) NCPC, iar, in poteza in care cererea de recuzare este admisa, cauza va fi repusa pe rol, locul celui recuzat urmand a fi luat de un alt judecator. Apreciem ca noul jdecator va fi cel care va da dispozitia de repunere a cauzei pe rol, din moment ca prin admiterea cererii de recuzare primul judecator nu mai poate lua vreo masura in cauza.[D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 135]