Art. 492. Probe noi in recurs

(1) In instanta de recurs nu se pot produce noi probe, cu exceptia inscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sanctiunea decaderii, odata cu cererea de recurs, respectiv odata cu intampinarea.

(2) In cazul in care recursul urmeaza sa fie solutionat in sedinta publica, pot fi depuse si alte inscrisuri noi pana la primul termen de judecata.

Nu au valoarea unor inscrisuri in sensul legii si nu pot fi acceptate ca mijloace de proba in recurs declaratiile extrajudiciare de martori, marturisirea, interogatoriul, raportul de expertiza sau un proces-verbal de cercetare la fata locului. Conditia legala este aceea a depunerii unor inscrisuri noi, intelegand prin acestea orice acte autentice ori sub semnatura privata, emanad de la parti sau de la un tert, care ar fi putut influenta solutia in cauza daca erau administrate in instanta de fond. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 775]