Art. 505. Instanta competenta

(1) Contestatia in anulare se introduce la instanta a carei hotarare se ataca.

(2) In cazul in care se invoca motive care atrag competente diferite, nu opereaza prorogarea competentei.