Art. 506. Termen de exercitare

(1) Contestatia in anulare poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii, dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas definitiva.

(2) Contestatia se motiveaza in termenul de 15 zile prevazut la alin. (1), sub sanctiunea nulitatii acesteia.

Atunci cand contestatia in anulare a fost exercitata in termen, dar motivarea ei nu s-a putut face in acelasi termen, in principiu, este admisibila cererea de repunere in termen numai pentru motivare, intrucat, desi, din prevederile art. 186 alin. (1) NCPC – lecturate simplist si comod” – ar rezulta ca repunerea in termen este un posibil corectiv la sanctiunea “decaderii”, nu si la cea a “nulitatii”, textul legal nu trebuie citit, interpretat si aplicat dogmatic, ci in sens “util”, pentru a face posibil efectiv dreptul fundamental si conventional de “acces la justitie”, locutiunea din prima parte a textului legal – “partea care a pierdut un termen procedural” – vizeaza nu numai termenele care, ipotetic, pot antrena sanctiunea “decaderii”, ci orice termen procedural, indiferent de sanctiunea aplicabila in cazul nerespectarii lui; faptul ca in acelasi termen trebuie sa se realizeze atat exercitarea contestatiei in anulare, cat si motivarea ei, face imposibila sau cel putin nejustificata disocierea celor doua acte procedurale numai pentru a le aplica un tratament juridic diferit sub aspectul repunerii in termen. Pe scurt, trebuie sa gandim si sa actionam “pozitiv” ori de cate ori este posibil. [I. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul I, Articolele 1-621. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 671]

”Potrivit art. 506 C.pr.civ., contestatia in anulare poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii, dar nu mai tarziu de 1 an de la data la care hotararea a ramas definitiva.
In speta, contestatia in anulare a fost formulata peste termenul de 15 zile prevazut de art. 506 C.pr.civ., calculat potrivit art. 181 C.pr.civ.
Termenul de 1 an prevazut de art. 506 C.pr.civ este un termen limita, calculat de la data ramanerii definitive a hotararii si nu da posibilitatea partilor sa formuleze contestatia in anulare in 15 zile de la comunicare sau intr-un an de la data ramanerii definitive. Astfel, daca termenul de 15 zile de la comunicarea hotararii a fost depasit, contestatia este tardiva.
Sustinerile contestatoarei, in sensul ca decizia a fost comunicata avocatului nu au nicio relevanta cu privire la exercitarea caii de atac in termenul legal, intrucat potrivit art. 158 C.pr.civ. in caz de alegere de domiciliu comunicarea actelor de procedura se face la adresa mentionata, hotararea pronuntata in cauza fiind un act de procedura, care a fost comunicata la locul ales in vederea comunicarii.
Potrivit art. 185 C.pr.civ. cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitiul dreptului, in afara de cazul in care legea dispune altfel. Actul de procedura facut peste termen este lovit de nulitate.
Cum, in speta, contestatia in anulare a fost formulata cu nerespectarea termenului prevazut de art. 506 C.pr.civ., instanta a respins contestatia in anulare ca fiind tardiva.” [Tribunalul Gorj, Sectia I civila, Decizia civila nr. 75/2015, portal.just.ro]