Art. 511. Termen de exercitare

(1) Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti:
1.in cazurile prevazute la art. 509 alin. (1) pct. 1, de la comunicarea hotararii;
2.in cazul prevazut la art. 509 alin. (1) pct. 2, de la cel din urma act de executare;
3.in cazurile prevazute la art. 509 alin. (1) pct. 3, din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea instantei penale de condamnare a judecatorului, martorului sau expertului ori de hotararea care a declarat fals inscrisul, dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii penale. In lipsa unei astfel de hotarari, termenul curge de la data cand partea a luat cunostinta de imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii acestora;
4.in cazul prevazut la art. 509 alin. (1) pct. 4, din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea prin care a fost sanctionat disciplinar definitiv judecatorul, dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii de sanctionare disciplinara;
5.in cazul prevazut la art. 509 alin. (1) pct. 5, din ziua in care s-au descoperit inscrisurile ce se invoca;
6.in cazul prevazut la art. 509 alin. (1) pct. 6, din ziua in care partea a luat cunostinta de casarea, anularea sau schimbarea hotararii pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere, dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii de casare, anulare sau schimbare;
7.in cazurile prevazute la art. 509 alin. (1) pct. 7, din ziua in care statul ori alta persoana de drept public a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a acesteia; in cazul minorilor, persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca sau sub curatela termenul de revizuire este de 6 luni de la data la care cel interesat a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la dobandirea capacitatii depline de exercitiu sau, dupa caz, de la inlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdictie, de la incetarea curatelei ori inlocuirea curatorului;
8.in cazul prevazut la art. 509 alin. (1) pct. 8, de la data ramanerii definitive a ultimei hotarari.

(2) In cazul prevazut la art. 509 alin. (1) pct. 9, termenul de revizuire este de 15 zile si se socoteste de la incetarea impiedicarii.

(3) Pentru motivele prevazute la art. 509 alin. (1) pct. 10 si 11, termenul este de 3 luni de la data publicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv a deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Revizuirea se motiveaza prin insasi cererea de declarare a caii de atac sau inauntrul termenului de exercitare a acesteia, sub sanctiunea nulitatii.

(5) Daca prin aceeasi cerere se invoca motive diferite de revizuire, prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator pentru fiecare motiv in parte.

Exista posibilitatea, intalnita in practica judiciara, ca cererea de revizuire a unei decizii pronuntate in recurs, prin care s-a evocat fondul, sa nu poata fi incadrata in niciunul dintre motivele de revizuire expres si limitativ prevazute de art. 509 NCPC, chiar si dupa exercitarea de judecator a rolului sau activ, manifestat in sensul de a solicita partii explicatii in vederea incadrarii motivelor de revizuire invocate in cele strict si limitativ prevazute de lege. Situatia se poate ivi atunci cand revizuentul, prin motivele prezentate in sustinerea cererii de revizuire, invoca aspecte care nu se pot incadra in vreunul dintre motivele de revizuire, exercitandu-se, practic, un recurs la recurs. Dat fiind faptul ca motivele invocate in sustinerea cererii de revizuire nu fac posibila incadrarea acesteia intr-unul dintre motivele care justifica admiterea unei cereri de revizuire, instanta investita cu solutionarea cererii se afla, practic, in imposibilitatea stabilirii momentului de la care incepe sa curga termenul de revizuire.
Ca atare, intr-o asemenea situatie, exceptia tardivitatii nu ar putea fi retinuta, dat fiind ca termenul de revizuire de o luna curge de la momente diferite, in functie de motivul de revizuire invocat. Suntem de parere ca intr-o astfel de situatie poate fi pusa in discutie inadmisibilitatea cererii de revizuire formulate, pe considerentul ca nu indeplineste conditia ceruta de art. 509 NCPC, aceea de a se incadra intr-unul dintre motivele de revizuire. Odata retinuta o asemenea exceptie, aceasta impiedica analiza exceptiei tardivitatii, inadmisibilitatea avand prioritate in analiza, in scopul determinarii cadrului procesual in care se va analiza cealalta exceptie, a tardivitatii, in situatia in care exceptia s-ar respinge. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 841]