Art. 513. Procedura de judecata

(1) Cererea de revizuire se solutioneaza potrivit dispozitiilor procedurale aplicabile judecatii finalizate cu hotararea atacata.

(2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inaintea primului termen de judecata. Revizuentul va lua cunostinta de continutul intampinarii de la dosarul cauzei.

(3) Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe care se intemeiaza.

(4) Daca instanta incuviinteaza cererea de revizuire, ea va schimba, in tot sau in parte, hotararea atacata, iar in cazul hotararilor definitive potrivnice, ea va anula cea din urma hotarare. Se va face aratare de hotararea data in revizuire, in josul originalului hotararii revizuite.

(5) Hotararea data asupra revizuirii este supusa cailor de atac prevazute de lege pentru hotararea revizuita.

(6) Daca revizuirea s-a cerut pentru hotarari potrivnice, calea de atac este recursul. In cazul in care revizuirea a fost solutionata de una dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, recursul este de competenta completului de 5 judecatori.

Credem ca, exceptand procesele urgente, primul termen de judecata ar trebui stabilit astfel incat intimatul sa aiba la dispozitie 25 de zile de la comunicarea cererii, pentru redactarea si depunerea intampinarii. Deci primul termen ar trebui sa nu fie mai mare de 60 de zile de la constatarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru cererea de revizuire, dar suficient pentru ca intimatul sa aiba la dispozitie 25 de zile de la comunicarea cererii, pentru formularea intampinarii, care se va depune cel mai tarziu cu 5 zile inainte de primul termen. Credem ca termenul de 25 de zile, stabilit pentru depunerea intampinarii, conform procedurii aplicabile in fata primei instante, trebuie pastrat in materia revizuirii, desigur cu posibilitatea reducerii acestuia in pricinile urgente. El nu contravine cu nimic dispozitiilor speciale din materia revizuirii. In plus, existenta acestui termen este necesara. Daca singura regula cu privire la termenul de depunere a intampinarii ar fi cea stabilita in art. 513 alin. (2) teza intai NCPC, intimatul ar putea fi pus in situatii inechitabile, deoarece ar avea o limita certa de depunere a intampinarii, fara o garantie relativa la faptul ca ar fi citat intr-o perioada de timp care sa ii permita in mod rezonabil indeplinirea obligatiei de depunere a intampinarii. Intimatul are nevoie ca obligatiei pe care o are de a depune intampinarea cel mai tarziu cu 5 zile inainte de primul termen sa ii corespunda si dreptul de a I se comunica cererea de revizuire, impreuna cu citatia, in asa fel incat sa aiba la dispozitie 25 de zile pentru redactarea si depunerea intampinarii [termen prevazut si pentru judecata in prima instanta si aplicabil in materie de revizuire, in virtutea dispozitiilor art. 513 alin. (1) NCPC]. [Tr.C. Briciu in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 1193]

Spre deosebire de succesorii universali sau cu titlu universal, ab intestat ori tesamentari care pot avea calitatea de intimati, avanzii-cauza cu titlu particular ar putea participa in judecata numai daca, repunandu-se in discutie hotararea atacata, ei ar fi astfel privati de posibilitatea de a invoca relativitatea lucrului judecat. [I. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul I, Articolele 1-621. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 693]