Art. 517. Continutul hotararii si efectele ei

(1) Asupra cererii, completul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se pronunta prin decizie.

(2) Decizia se pronunta numai in interesul legii si nu are efecte asupra hotararilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele procese.

(3) Decizia se motiveaza in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare si se publica in cel mult 15 zile de la motivare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Nulitatea procesului verbal emis de CNADNR pentru lipsa semnaturii olografe a agentului constatator. Efectele deciziei pronuntate in recursul in interesul legii. Conform Deciziei nr. 6/2015 a Inaltei Curti de Casatie si de Justitie, pronuntate intru-un recurs in interesul legii (M. Of. nr. 199/25 martie 2015), procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, incheiate potrivit art. 9 alin. 1 lit. a, alin. 2 si 3 din acest act normativ, transmise persoanelor sanctionate contraventional pe suport de hartie, sunt lovite de nulitate absoluta in lipsa semnaturii olografe a agentului constatator.
Asa cum rezulta din art. 517 alin. 4 C.pr.civ., dezlegarea data problemelor de drept judecate de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizie pronuntata in recurs in interesul legii, este obligatorie pentru instante de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial.
Prin urmare, avand in vedere ca procesul verbal contestat, comunicat petentei pe suport de hartie, nu contine semnatura olografa a agentului constatator, instanta retine ca acesta este lovit de nulitate absoluta, lipsind unul dintre elemente prevazute de art. 17 din OG nr. 2/2001.
Instanta apreciaza ca aplicarea efectelor Deciziei nr. 6/2015 nu incalca principiul validitatii actului juridic, nefiind de natura sa conditioneze validitatea procesului verbal de indeplinirea unei conditii care nu era prevazuta de lege la momentul intocmirii actului juridic, din moment ce rolul deciziilor in interesul legii este tocmai acela de a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre toate instantele, astfel cum prevede art. 514 C.pr.civ. Prin urmare, interpretarea data unei norme legale printr-o decizie in interesul legii este cea pe care aceasta norma trebuia sa o primeasca de la momentul intrarii in vigoare, si nu interpretarea pe care aceasta o va avea ulterior adoptarii deciziei.
De asemenea, efectul ex nunc al acestei decizii se refera la faptul ca, doar de la acest moment, instantele sunt obligate sa aplice interpretarea normei juridice astfel cum aceasta a fost statuata de Inalta Curte de Casatie si de Justitie, neavand relevanta data intocmirii procesului-verbal contestat. [Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, Sentinta civila nr. 8710/2015, portal.just.ro]