Art. 52. Procedura de solutionare de catre instanta superioara

(1) Instanta superioara investita cu judecarea abtinerii sau recuzarii in situatia prevazuta la art. 50 alin. (2) va dispune, in caz de admitere a cererii, trimiterea pricinii la o alta instanta de acelasi grad din circumscriptia sa.

(2) Daca cererea este respinsa, pricina se inapoiaza instantei inferioare.