Art. 521. Continutul si efectele hotararii

(1) Asupra sesizarii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunta prin decizie, numai cu privire la chestiunea de drept supusa dezlegarii.

(2) Dispozitiile art. 517 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(3) Dezlegarea data chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanta care a solicitat dezlegarea de la data pronuntarii deciziei, iar pentru celelalte instante, de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Dispozitiile art. 518 se aplica in mod corespunzator.