Art. 53. Cai de atac

(1) Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata numai de parti, odata cu hotararea prin care s-a solutionat cauza. Cand aceasta din urma hotarare este definitiva, incheierea va putea fi atacata cu recurs, la instanta ierarhic superioara, in termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotarari.

(2) Incheierea prin care s-a incuviintat sau s-a respins abtinerea, cea prin care s-a incuviintat recuzarea, precum si incheierea prin care s-a respins recuzarea in cazul prevazut la art. 48 alin. (3) nu sunt supuse niciunei cai de atac.

(3) In cazul prevazut la alin. (1), daca instanta de apel constata ca recuzarea a fost in mod gresit respinsa, reface toate actele de procedura si, daca apreciaza ca este necesar, dovezile administrate la prima instanta. Cand instanta de recurs constata ca recuzarea a fost gresit respinsa, ea va casa hotararea, dispunand trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de apel sau, atunci cand calea de atac a apelului este suprimata, la prima instanta.

Codul nu arata cum va proceda instanta de control judiciar atunci cand se invoca faptul ca instanta inaintea careia a fost formulata recuzarea nu a solutionat cererea.
Consideram ca instanta de control judiciar se va pronunta si asupra cererii de recuzare in aceleasi conditii in care ar analiza legalitatea respingerii recuzarii si, daca cererea este intemeiata, va proceda in sensul prevazut de art. 53 alin. (3).[M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 171-172]

Este interesant de observat ca art. 53 alin. (1) teza a II-a NCPC se refera la atacarea cu recurs a incheirii prin care s-a respins recuzarea, iar nu la hotararea definitiva, dar solutia prevazuta in alin. (3) este aceea a casarii hotararii definitive pronuntate in cauza. Apreciez ca recurentul trebuie sa abordeze cu prudenta aceasta ipoteza si sa formuleze recursul atat impotriva incheierii de respingere a recuzarii, cat si impotriva hotararii definitive, chiar asumandu-si riscul ca recursul sa fie declarat inadmisibil in ceea ce priveste hotararea definitiva. [M. Piperea in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 63]

Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva incheierii prin care s-a anulat cererea de recuzare ca netimbrata. Recurenta a declarat recurs impotriva incheierii din … prin care s-a anulat cererea de recuzare formulata ca netimbrata. S-a retinut ca dupa solutionarea cererii de recuzare prin incheierea respectiva s-a fixat termen … pentru continuarea judecatii.
Potrivit dispozitiilor art. 53 (1) din Noul Cod de procedura civila incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata numai de parti odata cu hotararea prin care s-a solutionat cauza.
Potrivit dispozitiilor art. 53 (1) teza a II-a civila aceasta din urma hotarare este definitiva, incheierea va putea fi atacata cu recurs la instanta ierarhic superioara in termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotarari. Nefiind pronuntata o hotarare de catre Tribunal in apelul formulat impotriva sentintei civile a Judecatoriei, recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a anulat cererea de recuzare ca netimbrata este inadmisibil.[Curtea de Apel Galați, Decizia civila nr. 479/R/2014, portal.just.ro]