Art. 535. Efectele hotararii

Incheierile pronuntate in procedura necontencioasa nu au autoritatea lucrului judecat.