Art. 583. Solicitarea judecarii in lipsa

Oricare dintre parti poate cere in scris ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa, pe baza probelor aflate la dosar. Dispozitiile art. 580 se aplica in mod corespunzator.

Cu toate ca textul de lege prevede posibilitatea pe care o au partile de a cere, in scris, ca solutionarea litigiului arbitral sa se desfasoare in lipsa lor, nu este indicata si sanctiunea ce ar urma sa fie aplicata in ipoteza in care partile nu se prezinta la judecata cauzei si nici nu au solicitat judecata in lipsa. La o proma vedere, in lipsa unor prevederi derogatorii in regulamentul arbitral aplicail litigiului, sanctiunea nu poate fi decat cea reglementata de art. 411 alin. (1) pct. 2 NCPC si anume suspendarea litigiului arbitral. Cu toate acestea, prevederile art. 584 NCPC deroga de la procedura de drept comun (suspendarea in cazul in care partile nu se prezinta in fata instantei), stabilind ca tribunalul arbitral va solutiona litigiul, in afara de cazul in care s-a cerut amanarea pentru motive temeinice. [A.P. Dimitriu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck. Bucuresti 2012, p. 617]