Art. 60. Regimul juridic al coparticiparii procesuale

(1) Actele de procedura, apararile si concluziile unuia dintre reclamanti sau parati nu le pot profita celorlalti si nici nu ii pot prejudicia.

(2) Cu toate acestea, daca prin natura raportului juridic sau in temeiul unei dispozitii a legii, efectele hotararii se intind asupra tuturor reclamantilor ori paratilor, actele de procedura indeplinite numai de unii dintre ei sau termenele incuviintate numai unora dintre ei pentru indeplinirea actelor de procedura profita si celorlalti. Cand actele de procedura ale unora sunt potrivnice celor facute de ceilalti, se va tine seama de actele cele mai favorabile.

(3) Reclamantii sau paratii care nu s-au infatisat ori nu au indeplinit un act de procedura in termen vor continua totusi sa fie citati, daca, potrivit legii, nu au termenul in cunostinta. Dispozitiile art. 202 sunt aplicabile.

Au fost identificate urmatoarele aplicatii ale coparticiparii procesuale: cererea de chemare in judecata indreptata impotriva mai multor parati poate fi facuta la instanta competenta pentru oricare dintre ei (art. 112 NCPC); la cererea de chemare in judecata trebuie alaturate atatea copii de pe cerere cati parati sunt (art. 149 NCPC); daca mai multi parati au un singur reprezentant, se va comunica o singura copie de pe actiune si de pe inscrisuri si se va inmana o singura citatie (art. 149 NCPC); in procesele in care sunt mai multi reclamanti sau parati, presedintele instantei va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediului acestuia, in conditiile art. 202 NCPC; daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant, se va depune la dosar pentru aceste parti cate o singura copie de pe intampinare [art. 206 alin. (2) NCPC]; cand sunt mai multi parati, ei pot raspunde toti impreuna sau numai o parte din ei, printr-o singura intampinare (art. 207 NCPC); actele de procedura ale coparticipantilor sunt supuse unei singure taxe judiciare de timbru si timbru judiciar, nefiind necesar sa plateasca atatea taxe cati coparticipanti sunt; daca sunt mai multi reclamanti sau mai multi parati, ei vor fi obligati sa plateasca cheltuieli de judecata in mod egal, proportional sau solidar, potrivit cu interesul ce are fiecare sau dupa felul raportului de drept dintre ei (art. 455 NCPC); in caz de coparticipare procesuala, intimatul este in drept, chiar dupa implinirea termenului de apel, sa declare apel impotriva altui intimat sau a unei persoane care a figura in prima instanta si nu este parte in apelul principal, daca acesta din urma ar fi de natura sa produca consecinte asupra situatiei sale juridice in proces (art. 473 NCPC). [G. C. Frentiu, D. L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 95]

Fata de dispozitiile art. 60 alin. (3), nu se poate sustine faptul ca, daca unul dintre coparticipanti are termen in cunostinta, nu mai trebuie citati nici ceilalti coparticipanti, care, s-ar putea presupune, au fost instiintati de cel citat.
Prin citarea coparticipantilor care nu au termen in cunostinta, acestora li se ofera posibilitatea sa se infatiseze in instanta, personal sau prin mandatar, pentru a putea face cererile sau apararile pe care le socotesc necesare pentru apararea drepturilor si inreselor lor.
Pentru ca dispozitia analizata sa nu creeze un regim de favoare pentru coparticipantul care nu se prezinta in instanta sau care nu este diligent sa savarseasca actele de procedura in termen, textul trebuie inteles in sensul ca instanta are obligatia citarii coparticipantului pana in momentul in care acesta se afla intr-una dintre situatiile prevazute de art. 299 alin. (1), astfel incat sa fie considerat ca are termenul in cunostinta. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 186]