Art. 62. Interventia principala

(1) Cererea de interventie principala va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata.

(2) Cererea poate fi facuta numai in fata primei instante, inainte de inchiderea dezbaterilor in fond.

(3) Cu acordul expres al partilor, interventia principala se poate face si in instanta de apel.

Prin cererea de interventie in interes propriu tertul intervenient trebuie sa invoce o pretentie proprie. Ca atare, in situatia in care instanta este investita cu o cerere de interventie in interes propriu prin care se solicita admiterea in principiu a interventiei si respingerea actiunii introductive, pe considerentul ca intervenientul este actualul titular al dreptului de proprietate, in baza unui act autentic, iar prin interventia in interes propriu este suficient ca intervenientul sa afirme un drept, credem ca instanta este datoare sa puna in discutie natura juridica a interventiei – in interes propriu sau in interesul unei parti -, in baza principiului disponibilitatii, fiind insa legata de calificarea pe care o da titularul cererii de interventie. Prin urmare, in situatia in care, dupa punerea in discutie a naturii cererii de interventie, titularul arata ca ea este una in interes propriu si doreste sa fie analizata ca atare, instanta nu poate trece peste vointa declarata a partii. Finalitatea unei asemenea interventii este respingerea ei, pe considerentul ca prin aceasta tertul nu invoca un drept propriu. [G. C. Frentiu, D. L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 98-99]

Tertul nu ar putea interveni pentru a pretinde pentru sine si dreptul dedus judecatii de parat prin cerere reconventionala sau un drept strans legat de acesta, pentru ca art. 66 reglementeaza judecarea interventiei principale numai prin raportare la cererea principala, deci pretentiile tertului pot fi numai in legatura cu aceasta cerere. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 188]

Cererea de interventie voluntara principala trebuie depusa cel mai tarziu pana la inchiderea dezbaterilor asupra fondului, amanarea pronuntarii asupra cauzei neconstituind o prelungire a acestui termen.
In ipoteza repunerii cauzei pe rol, apreciem ca cererea de inteventie voluntara principala depusa la dosar dupa acest moment se va considera formulata in termen, intrucat dezabaterile au fost redeschise. [D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 175]