Art. 628. Obligatiile susceptibile de executare silita

(1) Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, a unei plantatii ori a altei lucrari, incredintarea minorului, stabilirea locuintei si vizitarea acestuia sau in luarea unei alte masuri stabilite prin titlul executoriu.

(2) In cazul in care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobanzi, penalitati sau alte sume, care se cuvin creditorului, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecatoresc, potrivit legii.

(3) De asemenea, executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse in titlul executoriu. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, executorul judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare in functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.

(4) Daca titlul executoriu nu cuprinde dobanzi, penalitati sau alte sume, insa ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispozitii legale speciale, acestea vor fi stabilite de catre instanta de executare la cererea creditorului, prin incheiere data cu citarea partilor.

(5) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)-(4), incheierea instantei de executare sau a executorului judecatoresc constituie titlu executoriu.

Dezlegare chestiune de drept. Cheltuielile de judecată pot fi actualizate de executorul judecătoresc

Calculul dobânzii de către executorul judecătoresc

Conform art. 628 alin.2 NCPC, în cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii. Totodată, dacă prin titlul executoriu nu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte asemenea sume care să poată fi stabilite potrivit alin. (2), executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri, conform alineatului al treilea al aceluiaşi articol.
În speţă, în titlul executoriu s-a prevăzut expres întoarcerea executării doar sub forma restituirii sumei actualizate cu rata inflaţiei până la data plăţii efective, astfel încât executorul judecătoresc nu putea stabili alte sume sau alte criterii de actualizare a creanţei.
Totodată, din enumerarea făcută de legiuitor la art. 628 alin.2 şi 3 NCPC (dobânzi, penalităţi sau alte asemenea sume), rezultă că s-au avut în vedere doar accesoriile unei creanţe principale, nicidecum posibilitatea executorului de a stabili alte creanţe în afara celor prevăzute în titlu executoriu. De asemenea, actualizarea de care face vorbire art. 628 alin.3 NCPC are în vedere actualizarea valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, nicidecum a altor sume, precum prejudiciul invocat de apelantă că urmare a vânzării mărfurilor ce făceau obiectul contractului de închiriere , pentru aceste sume sentinţa civilă neconstituind titlu executoriu. [Tribunalul Galați, Secţia civilă, Decizia nr. 151/19.02.2015, portal.just.ro]

Actualizarea creantei avand ca izvor biletul la ordin.
Ca titlu de valoare, biletul la ordin incorporeaza o obligatie abstracta, autonoma si neconditionata de plata a unei sume de bani.
Caracterul abstract se traduce prin faptul ca drepturile si obligatiile rezultate din biletul la ordin exista in mod valabil, independent de raporturile fundamentale dintre parti care le-au generat. Aceste drepturi si obligatii au o existenta juridica de sine statatoare, astfel incat fiecare semnatura pusa pe titlul de valoare creaza un raport juridic distinct, cu regim propriu.
Raportul juridic de drept cambial, desi se grefeaza pe raportul de drept substantial dintre parti, in speta contractul incheiat, este diferit de acesta si creeaza in sarcina partilor drepturi si obligatii specifice.
Deci, actualizand creanta in functie de clauza penala inserata in contract, executorul judecatoresc a facut abstractie de caracterul de sine statator al raportului juridic ce a generat executarea silita. Singurul mod in care creanta putea fi actualizata este in functie de indicele de inflatie, in conformitate cu dispozitiile art. 628 alin. 3 teza a II-a C.p.c., biletul la ordin necuprinzand niciun criteriu in sensul avut in vedere de legiuitor. [Judecatoria Buzau, Sentinta civila nr. 6/2014, portal.just.ro]
Nota: La data pronuntarii solutiei de catre instanta, art. 628 alin. 3 NCPC avea urmatorul cuprins: Daca prin titlul executoriu nu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte asemenea sume care sa poata fi stabilite potrivit alin. (2), executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, executorul judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare in functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.