Art. 632. Temeiul executarii silite

(1) Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu.

(2) Constituie titluri executorii hotararile executorii prevazute la art. 633, hotararile cu executare provizorie, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare.