Art. 64. Procedura de judecata. Cai de atac

(1) Instanta va comunica partilor cererea de interventie si copii de pe inscrisurile care o insotesc.

(2) Dupa ascultarea intervenientului si a partilor, instanta se va pronunta asupra admisibilitatii in principiu a interventiei, printr-o incheiere motivata.

(3) Incheierea de admitere in principiu nu se poate ataca decat odata cu fondul.

(4) Incheierea de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie poate fi atacata in termen de 5 zile, care curge de la pronuntare pentru partea prezenta, respectiv de la comunicare pentru partea lipsa. Calea de atac este numai apelul, daca incheierea a fost data in prima instanta, respectiv numai recursul la instanta ierarhic superioara, in cazul in care incheierea a fost pronuntata in apel. Dosarul se inainteaza, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, instantei competente sa solutioneze calea de atac in 24 de ore de la expirarea termenului. Intampinarea nu este obligatorie. Apelul sau, dupa caz, recursul se judeca in termen de cel mult 10 zile de la inregistrare. Judecarea cererii principale se suspenda pana la solutionarea caii de atac exercitate impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie.

Pentru a se pronunta asupra admisibilitatii in principiu, dupa ascultarea, mai intai, a celui care intervine si, apoi, a partilor, instanta trebuie sa verifice:
– daca tertul justifica un interes si pretinde un drept propriu sau un drept strans legat de cel pretins de reclamant ori, in cazul interventiei accesorii, daca tertul tinde la apararea dreptului partii in favoarea careia intervine.
La momentul la care se discuta admisibilitatea in principiu a interventiei accesorii, nu are importanta daca tertul urmareste protejarea, conservarea doar a unui drept afectat de termen sau conditie suspensiva ori a unui drept eventual. Judecatorul va aprecia suveran, in functie de circumstantele cauzei, daca tertul justifica un interes suficient pentru a interveni in sprijinul celui care a dedus judecatii dreptul respectiv;
-.daca cererea tertului are legatura cu cererea principala, astfel incat sa se justifice judecata lor impreuna;
– daca cererea de interventie principala este facuta in termen, iar daca este facuta in apel, trebuie sa se constate ca partile din apel si-au exprimat in mod expres acordul cu privire la primirea cererii.
Daca interventia accesorie este facuta in caile de atac, instanta va putea pune in discutie admisibilitatea in principiu numai daca cererea de exercitare a caii de atac este valabila, de vreme ce tertul are o pozitie procesuala subordonata fata de partea originara. Pe cale de consecinta, daca apelul sau recursul sunt nule, cererea de interventie accesorie va fi respinsa ca inadmisibila, ea neputand fi admisa in principiu, chiar daca tertul justifica un interes si cererea sa are legatura cu crerea principala;
– daca, in raport cu natura litigiului dintre reclamant si parat, interventia voluntara este admisibila. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 193-194]

Fata de dispozitiile art. 64 alin. (3):
– calea de atac nu poate sa fie exercitata separat impotriva incheierii prin care instanta a admis in pricipiu cererea de interventie, ci cel interesat trebuie sa astepte darea hotararii finale in etapa procesuala in care se afla judecata si apoi sa formuleze critici atat impotriva incheierii date asupra admiterii in principiu, cat si asupra fondului.
Aceasta nu inseamna, insa, ca cerinta textului de lege nu este respectata daca incheierea nu este atacata in acelasi timp cu hotararea finala. Sintagma „odata cu fondul” are in vedere atat faptul ca incheierea este supusa aceleiasi cai de atac ce poate sa fie exercitata impotriva hotararii finale, cat si faptul ca termenul de exercitare a caii de atac impotriva incheierii incepe sa curga de la momentul la care incepe sa curga si pentru atacarea hotararii finale.
De asemenea, sintagma aratata nu trebuie inteleasa in sensul ca vizeaza doar hotararea prin care instanta se pronunta asupra insusi fondului raportului juridiv litigios, ci priveste orice hotarare prin care se finalizeaza procesul intr-o anumita etapa procesuala, deci si pe cea prin care este admisa o exceptie procesuala;
– pentru a fi analizata legalitatea sau temeinicia masurii luate de instanta, calea de atac trebuie sa fie exercitata in mod expres si impotriva incheierii, simplul fapt ca este atacata hotararea finala nefiind suficient pentru ca instanta de control judiciar sa se considere investita si in privinta incheierii de admitere in principiu.
– incheierea de admitere in principiu este supusa aceleiasi cai de atac ca si hotararea asupra fondului.
In functie de etapa procesuala in care a fost formulata cererea, calea de atac poate fi apelul (daca interventia a fost facuta in prima instanta si hotararea este susceptibila de apel) sau recursul (daca sentinta nu este supusa apelului, dar poate fi atacata cu recurs, ori daca interventia a fost facuta in apel).
Daca interventia accesorie a fost facuta intr-o cale extraordinara de atac, in masura in care hotararea finala este susceptibila de revizuire sau contestatie in anulare, iar aspecte legate de admiterea in principiu se pot constitui in critici de formulat prin intermediul revizuirii sau al contestatiei in anulare, legalitatea sau temeinicia incheierii de admitere in principiu poate fi supusa verificarii si in aceste cai de atac. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 194-195]

Deși natura juridică a intervenției accesorii este de apărare, totuși trebuie reținut că terțul nu devine un simplu apărător al părții în favoarea căreia a intervenit. Acesta trebuie să își justifice interesul său propriu, legitim și actual în participarea la judecata procesului. [ICCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 1801/2012, www.scj.ro]

Respingerea ca inadmisibilă a cererii de intervenție dată în apel. Cale de atac. Potrivit art. 64 alin. 4 Cod procedura civila încheierea de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie, poate fi atacata în termen de 5 zile, calea de atac fiind apelul daca încheierea a fost data în prima instanta, respectiv numai recursul la instanta ierarhic superioara, în cazul în care încheierea a fost pronuntata în apel.
Posibilitatea atacarii separate a unei încheieri premergatoare, în conditiile în care hotarârea de fond e definitiva trebuie sa fie prevazuta în mod expres de lege, prevedere care nu exista în ceea ce priveste încheierea de respingere a unei cereri de interventie voluntara accesorie, pronuntata într-o cauza în care hotarârea data în apel ar fi definitiva. [Curtea de Apel Oradea, Decizia civila nr. 187/2015, portal.just.ro]