Art. 644. Enumerare

(1) Participantii la executarea silita sunt:
1.partile;
2.tertii garanti;
3.creditorii intervenienti;
4.instanta de executare;
5.executorul judecatoresc;
6.Ministerul Public;
7.agentii fortei publice;
8.martorii asistenti, expertii, interpretii si alti participanti, in conditiile anume prevazute de lege.

(2) Dispozitiile art. 41 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si participantilor la executarea silita prevazuti la alin. (1) pct. 4-8.