Art. 645. Partile

(1) Sunt parti in procedura de executare silita creditorul si debitorul.

(2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricand in cursul executarii silite, potrivit legii. In acest caz, actele de executare indeplinite pana la data transmiterii calitatii procesuale produc efecte, in conditiile legii, fata de succesorii in drepturi ai creditorului sau ai debitorului, dupa caz.

Contestație la executare. Executare silita pornita de intervenientul accesoriu.”Potrivit alin.1 „sunt parti in procedura de executare silita creditorul si debitorul.”
Instanta constata ca din dispozitivul sentintei civile invocata drept titlu executoriu parata nu este obligata catre intervenienta accesorie, si doar fata de reclamanta principala. De altfel calitatea procesuala a acesteia a impus aceasta solutie corecta, intrucat intervenientul accesoriu este o parte care nu are o pozitie de sine statatoare cu una subordonata partii pentru care a intervenit. Astfel acesta nu poate efectua decat acte care sa nu pericliteze pozitia partii respective, iar in privinta initiativelor acesteia, de asemenea sunt limitate. Astfel chiar daca este evident interesul propriu al intimatei in formularea interventiei accesorii, atata timp cat dispozitivul sentintei nu contine nici obligatie fata de aceasta, intimata nu are calitatea de creditor, ca atare nu are calitatea de participant la executarea silita.
In aceste conditii instanta (…) va admite contestatia la executare (…) Va anula in totalitate actele de executare silita intocmite in dosarul de executare.” [Judecatoria Moinești, Sentința civila nr. 30/2015, portal.just.ro]