Art. 667. Instiintarea debitorului

(1) Daca cererea de executare a fost incuviintata, executorul judecatoresc va comunica debitorului o copie de pe incheierea data in conditiile art. 666, impreuna cu o copie, certificata de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu si, daca legea nu prevede altfel, o somatie.

(2) Comunicarea titlului executoriu si a somatiei, cu exceptia cazurilor in care legea prevede ca executarea se face fara somatie ori fara comunicarea titlului executoriu catre debitor, este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii.

Intrebarea care se pune este aceea de a sti cand se comunica incheierea de incuviintare a executarii, daca legea prevede ca executarea se face fara comunicarea somatiei? Intr-o astfel de situatie, daca s-ar comunica doar incheierea de incuviintare a executarii, s-ar lipsi de efecte institutia executarii fara somatie, care este justificata de existenta posibilitatii sustragerii debitorului de la executare.
Pentru a interpreta prevederile legale in sensul in care sunt producatoare de efecte juridice, atunci cand executarea se face fara somatie, nu este necesar sa se comunice debitorului incheierea de incuviintare a executarii, in prealabil, asa cum rezulta din interpretarea gramaticala a tezei I a articolului. [D.M. Gavris in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 154]

Potrivit art.667 cpc (1) dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condiţiile art. 666, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie. (2) Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancţiunea nulităţii executării.
Cu alte cuvinte, potrivit art. 668 cpc. debitorul va fi somat să îşi îndeplinească obligaţia, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite.
Ulterior, potrivit art.820 cpc., executorul judecătoresc va comunica încheierea de încuviinţare a executării silite prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât şi terţului dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie certificată şi de somaţie, punându-li-se în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare. De această dată este vorba de emiterea unei somaţii imobiliare, special prevăzute în cazul executării silite a unui imobil.
Cu alte cuvinte, în cadrul Capitolul II, secţiunea 1, privind Urmărirea imobiliară, legea nu prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, aşa încât executorul judecătoresc era ţinut de lege să emită, mai întâi de a trece la executarea imobiliară, o somaţie de plată conform art.667 cpc., fapt ce, în cadrul dosarului de executare nu a avut loc.
Cum sancţiunea pentru această omisiune a executorului judecătoresc este expres prevăzută de lege, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art.667 alin.2 cpc. şi va dispune anularea executării silite. [Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Încheierea civilă nr. 3861/2015, portal.just.ro]