Art. 67. Judecarea cererii de interventie accesorie

(1) Judecarea cererii de interventie accesorie nu poate fi disjunsa de judecarea cererii principale, iar instanta este obligata sa se pronunte asupra acesteia prin aceeasi hotarare, odata cu fondul.

(2) Intervenientul accesoriu poate sa savarseasca numai actele de procedura care nu contravin interesului partii in favoarea careia a intervenit.

(3) Dupa admiterea in principiu, intervenientul accesoriu poate sa renunte la judecarea cererii de interventie doar cu acordul partii pentru care a intervenit.

(4) Calea de atac exercitata de intervenientul accesoriu se socoteste neavenita daca partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renuntat la calea de atac exercitata ori aceasta a fost anulata, perimata sau respinsa fara a fi cercetata in fond.

In momentul in care intervenientul accesoriu a savarsit un act potrivnic partii in favoarea careia a intervenit, sanctiunea care se va aplica va consta in calificarea respectivului act drept neavenit, instanta respingandu-l ca atare si neluandu-l in considerare la pronuntarea solutiei. Spre exemplu, daca intervenientul accesoriu a intervenit in favoarea reclamantului, invocarea de catre acesta a exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantului sau solicitarea intervenientului de aplicare a sanctiunii decaderii reclamantului din dreptul de a propune probe va conduce la respingerea acestora ca neavenite, fiind potrivnice reclamantului (instanta va avea insa posibilitatea sa invoce din oficiu chestiunile mentionate in exemplele precedente, daca acestea sunt gasite intemeiate). Chiar daca legea nu prevede aceasta sanctiune decat pentru calea de atac exercitata de intervenientul accesoriu in ipoteza in care partea pentru care a intervenit nu a declarat si ea cale de atac, a renuntat la calea de atac exercitata ori aceasta a fost anulata, perimata sau respinsa fara a fi cercetata in fond, apreciem ca aplicarea acestei sanctiuni poate fi extinsa si in privinta celorlalte acte savarsite de intervenientul accesoriu in detrimentul partii in favoarea careia a intervenit. [D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p.194-195]

Intervenientul accesoriu va suporta numai cheltuielile ce decurg din propria sa interventie, o asemenea interventie nu poate avea ca rezultat augumentarea cheltuielilor partii principale care a cazut in pretentii. [I. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul I, Articolele 1-621. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 130]