Art. 679. Constatarea actelor de executare

(1) Daca din lege nu rezulta contrariul, pentru toate actele de executare efectuate in cursul executarii, executorul judecatoresc este obligat sa incheie procese-verbale care vor cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) denumirea si sediul organului de executare;
b) numele si calitatea celui care incheie procesul-verbal;
c) data intocmirii procesului-verbal si numarul dosarului de executare;
d) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza actul de executare;
e) numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului;
f) locul, data si ora efectuarii actului de executare;
g) masurile luate de executor sau constatarile acestuia;
h) consemnarea explicatiilor, opozitiilor si obiectiunilor participantilor la executare;
i) alte mentiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare;
j) mentionarea, cand este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori a refuzului sau a impiedicarii de a semna procesul-verbal;
k) mentionarea numarului de exemplare in care s-a intocmit procesul-verbal, precum si a persoanelor carora li s-a inmanat acesta;
l) semnatura executorului, precum si, cand este cazul, a altor persoane interesate in executare sau care asista la efectuarea actului de executare;
m) stampila executorului judecatoresc.

(2) Mentiunile de la alin. (1) lit. a)-g), l) si m) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.

Intrucat noul cod introduce si incheierea printre actele intocmite de catre executor in cursul executarii silite, este util sa se stabileasca ce se intampla cand executorul intocmeste un proces verbal pentru situatii care necesitau intocmirea unei incheieri si invers.
Daca este doar o problema de denumire a actului, mentiunile din cuprinsul acestuia fiind cele cerute de lege pentru actul care trebuie intocmit, se pune doar problema unei erori materiale care se indreapta conform art. 655 alin. (2) NCPC [devenit art. 666 in forma republicata – s.n. LL].
Daca executorul intocmeste proces-verbal, desi legea prevede ca trebuia intocmita o incheiere sau invers, sanctiunea care intervine este cea a nulitatii neconditionate, conform art. 176 pct. 6 NCPC. Intr-o astfel de situatie e incalca o dispozitie legala extrinseca actului de procedura si nu se aplica dispozitiile art. 175 alin. (1). [D.M. Gavris in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 166]