Art. 680. Accesul la bunurile debitorului

(1) In vederea executarii unei hotarari judecatoresti, executorul judecatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul, resedinta sau sediul unei persoane, precum si in orice alte locuri, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, cu concursul fortei publice.

(2) In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti, la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc, depusa odata cu cererea de incuviintare a executarii silite ori pe cale separata, instanta competenta va autoriza intrarea in locurile mentionate la alin. (1). Instanta se pronunta, de urgenta, in camera de consiliu, cu citarea tertului care detine bunul, prin incheiere executorie care nu este supusa niciunei cai de atac.

Autorizare patrundere incaperi in vederea executarii silite directe imobiliare. Analizand acest text de lege, instanta retine ca vointa legiuitorului a fost aceea de a permite creditorului intrarea in incaperile detinute de catre terte persoane, pentru a avea acces la bunurile debitorului, si nu in vederea executarii silite imobiliare, aspect ce rezulta si din faptul ca alineatul 2 prevede citarea tertului detinator al bunului. Astfel, accesul la bunurile debitorului aflate in diferitele spatii se realizeaza diferit dupa cum executarea silita priveste o hotarare judecatoreasca sau un alt titlu executoriu, in acest din urma caz fiind necesara autorizarea instantei si dupa caz, citarea tertului.
Instanta constata ca petenta a solicitat autorizarea patrunderii in imobilul ce face obiectul contractului de locatiune si prestari servicii a carui folosinta temporara a fost transmisa de creditor, in calitate de locator-prestator, catre debitor, in calitate de locatar-beneficiar.
Astfel, avand in vedere ca in prezenta cauza se solicita autorizarea patrunderii in vederea executarii silite directe imobiliare, executorul judecatoresc are posibilitatea executarii silite imobiliare in baza incheierii de incuviintare a executarii silite, iar, in caz de impotrivire a debitorului, cu concursul fortei publice, fara a fi necesara autorizarea patrunderii in incaperi pentru a intra in posesia imobilului, sustinerile in sens contrar ale petentului nefiind intemeiate.” [Judecatoria Sectorului 1 București, Hotararea din 2 martie 2015, portal.just.ro]