Art. 686. Sanctiune

Incalcarea dispozitiilor art. 674, 678 si 684 atrage anularea executarii.