Art. 687. Interzicerea executarii silite

(1) Daca debitorul moare inainte de sesizarea executorului judecatoresc, nicio executare silita nu poate fi pornita, iar daca moare dupa ce aceasta a fost pornita, ea nu poate fi continuata cat timp mostenirea nu a fost acceptata de catre cei chemati la mostenire sau, in lipsa, cat timp nu a fost numit, in conditiile legii, un curator al succesiunii ori, dupa caz, un curator special pentru executare, in conditiile art. 58.

(2) In cazul in care creditorul sau executorul judecatoresc ia cunostinta, in orice mod, de faptul ca debitorul a decedat, acesta este obligat sa solicite de indata camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sa faca mentiune in registrul special prevazut de lege despre inceperea executarii silite si sa ii elibereze un certificat din care sa rezulte daca mostenirea debitorului a fost sau nu dezbatuta, iar in caz afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea de mostenitori, precum si faptul daca pana la acceptarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii.

(3) In cazul in care se constata ca mostenirea nu a fost dezbatuta sau, dupa caz, acceptata, creditorul sau executorul judecatoresc poate cere camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sau, dupa caz, notarului public deja sesizat intocmirea inventarului succesiunii sau desemnarea unei persoane in acest scop.

Executare silita încuviintata împotriva unui debitor decedat. Nelegalitatea efectuarii actelor de executare fata de mostenitorii acestuia. Potrivit art. 686 alin.1 C.proc.civ.[devenit art.687 dupa republicare, s.n. LL], daca debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecatoresc, nicio executare silita nu poate fi pornita, iar daca moare dupa ce aceasta a fost pornita, ea nu poate fi continuata cât timp mostenirea nu a fost acceptata de catre cei chemati la mostenire sau, în lipsa, cât timp nu a fost numit, în conditiile legii, un curator al succesiunii ori, dupa caz, un curator special pentru executare, în conditiile art. 58, în timp ce alineatul doi stabileste ca, în cazul în care creditorul sau executorul judecatoresc ia cunostinta, în orice mod, de faptul ca debitorul a decedat, acesta este obligat sa solicite de îndata camerei notarilor publici în a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sa faca mentiune în registrul special prevazut de lege despre începerea executarii silite si sa îi elibereze un certificat din care sa rezulte daca mostenirea debitorului a fost sau nu dezbatuta, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea de mostenitori, precum si faptul daca pâna la acceptarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii.
Se mai retine ca, din dosarul de executare rezulta ca, executorul judecatoresc a comunicat creditorului ca debitorul a decedat, însa pâna la emiterea somatiei imobiliare, nu s-a efectuat de catre executorul judecatoresc niciun demers în sensul celor mentionate de art. 686 alin.2 C.proc.civ., respectiv nu exista la dosar dovada ca s-a emis adresa catre camera notarilor publici în a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sa faca mentiune în registrul special prevazut de lege despre începerea executarii silite si sa îi elibereze un certificat din care sa rezulte daca mostenirea debitorului a fost sau nu dezbatuta.
Instanta constata ca mostenirea debitorului a fost acceptata de sotia supravietuitoare, de fii, înainte de momentul în care exista dovada certa ca executorul judecatoresc a aflat despre decesul debitorului.
Conform art. 687 alin.2 C.proc.civ.[devenit art. 688], în cazul în care mostenirea a fost acceptata si exista numai mostenitori majori, executarea silita va fi pornita împotriva tuturor, în afara de cazul în care numai unii dintre acestia sunt chemati, de lege ori potrivit vointei defunctului, sa raspunda pentru anumite datorii ale defunctului. Daca executarea silita este pornita contra tuturor mostenitorilor, acestia vor fi citati, printr-o înstiintare colectiva, facuta la locul deschiderii mostenirii, pe numele acesteia, cu exceptia cazului în care au ales, cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ulterior, un alt domiciliu în vederea citarii sau un reprezentant al acestora, dupa caz.
Or, se observa ca, în mod inexplicabil, executorul judecatoresc a emis somatia imobiliara, iar înstiintarea prevazuta de art. 687 alin.2 C.proc.civ., care trebuia, oricum, sa fie emisa ulterior momentului pornirii executarii împotriva tuturor mostenitorilor, ceea ce nu s-a întâmplat în speta de fata, a fost emisa ulterior.
Instanta apreciaza ca executarea nu era, legal pornita, din moment ce aceasta a fost încuviintata împotriva debitorului decedat,desi art. 687 alin.2 C.proc.civ. prevede expres ca executarea silita va fi pornita împotriva tuturor mostenitorilor majori, nu împotriva debitorului decedat.
Prin urmare, executorul nu avea posibilitatea legala de a continua executarea silita în cadrul aceluiasi dosar, deoarece executarea în sine a fost începuta în mod nelegal, împotriva unei persoane lipsite de capacitate civila de folosinta.
În lipsa unei încheieri de încuviintare a executarii silite împotriva mostenitorilor debitorului, instanta apreciaza ca executarea silita a început cu nerespectarea dispozitiilor art. 665 Cod procedura civila[ devenit art.666].
În temeiul încheierii prin care se admite cererea de încuviintare a executarii silite, executorul judecatoresc poate proceda la executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu în oricare dintre formele prevazute de lege, în consecinta, în lipsa încheierii de admitere a cererii de încuviintare a executarii silite, nu se poate proceda la executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu, o eventuala executare începuta fara încuviintarea instantei de executare fiind nelegala.
Pentru aceste motive, instanta va admite contestatia la executare, considerând nelegala executarea silita începuta împotriva mostenitorilor debitorului, motiv pentru care va dispune anularea executarii silite ce face obiectul acestui dosar, precum si a tuturor actelor de executare efectuate în acest dosar. [Judecătoria Constanța, Sentința civilă nr.1145/2015, portal.just.ro]