Art. 688. Inceperea executarii contra mostenitorilor

(1) Daca debitorul moare inainte de inceperea executarii silite si se constata ca nu exista niciun mostenitor acceptant si nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea creditorului ori a executorului judecatoresc, instanta de executare va numi de indata un curator special, pana cand va fi numit, in conditiile legii, curatorul succesiunii, dispozitiile art. 58 aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) In cazul in care mostenirea a fost acceptata si exista numai mostenitori majori, executarea silita va fi pornita impotriva tuturor, in afara de cazul in care numai unii dintre acestia sunt chemati, de lege ori potrivit vointei defunctului, sa raspunda pentru anumite datorii ale defunctului. Daca executarea silita este pornita contra tuturor mostenitorilor, acestia vor fi citati, printr-o instiintare colectiva, facuta la locul deschiderii mostenirii, pe numele acesteia, cu exceptia cazului in care au ales, cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ulterior, un alt domiciliu in vederea citarii sau un reprezentant al acestora, dupa caz.

(3) Daca intre mostenitori sunt si minori sau persoane puse sub interdictie judecatoreasca, executarea silita nu va putea fi pornita decat dupa numirea reprezentantilor sau a ocrotitorilor legali. Daca insa dupa o luna de la moartea debitorului sau de la punerea sub interdictie judecatoreasca nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecatoresc va putea cere instantei de executare numirea unui curator special, pana la numirea lui, dispozitiile art. 58 aplicandu-se in mod corespunzator.

Dispoziţiile art. 687 Cod pr. civilă [devenit art. 688 dupa republicare, s.n. LL]sunt imperative şi nu lasă la îndemâna creditorului de a solicita executarea numai a unora dintre moştenitori, decât atunci când doar unii sunt chemaţi la moştenire, sau dacă voinţa defunctului a fost ca doar unii să răspundă pentru anumite datorii. [Judecătoria Mediaș, Sentința civilă nr. 1223/2014, portal.just.ro]

Înştiinţarea colectivă făcută de executor la locul deschiderii succesiunii, potrivit dispoziţiilor art. 687 Cod pr. civilă[devenit art. 688 dupa republicare], în condiţiile în care încuviinţarea executării silite nu s-a făcut pentru toţi moştenitorii, nu acoperă prevederile legale privind executarea silită, pentru că, potrivit dispoziţiilor legale, calitatea de debitor aparţine tuturor moştenitorilor.[Judecătoria Mediaș, Sentința civilă nr. 1223/2014, portal.just.ro]