Art. 690. Dreptul de interventie

(1) Orice creditor poate interveni in cursul executarii silite pornite de un alt creditor, insa numai in conditiile si limitele prevazute la alin. (2).

(2) Pot interveni in executarea silita:
1.creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului;
2.creditorii care au luat masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia;
3.creditorii care au un drept real de garantie sau, dupa caz, un drept de preferinta asupra bunului urmarit, conservat in conditiile prevazute de lege;
4.creditorii chirografari titulari ai unor creante banesti rezultate din inscrisuri cu data certa ori din registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege.