Art. 7. Legalitatea

(1) Procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii.

(2) Judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii privind realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor partilor din proces.

Spre deosebire de prevederile art. 1 NCC care indica drept izvoare ale dreptului civil, pe langa lege, uzantele si principiile generale ale dreptului, art. 7 NCPC se opreste numai la lege cand identifica izvoarele dreptului procesual civil. Ratiunea acestor limitari a izvorelor dreptului procesual civil este evocata de art. 1 alin. (2) NCPC, care stabileste ca instantele de judecata, cele care infaptuiesc justitia, indeplinesc un serviciu de interes public, fiind evidenta necesitatea stabilirii unor reguli clare de desfasurare a procesului civil, acest deziderat putand fi indeplinit exclusiv prin lege.
Norma, pentru a avea putere de lege, trebuie sa indeplineasca o serie de conditii ce sunt enumerate in Constitutie. Pe langa acestea, CEDO a statuat (cauza Silver si altii c. Marii Britanii) ca o norma juridica, pentru a avea putere de izvor de drept, trebuie sa asigure oricarei persone posibilitatea de a-si regla in mod rezonabil conduita, cunoscand consecintele juridice ale faptelor sale. In plus, aceeasi CEDO (cauza Paduraru c. Romaniei) a statuat ca principiul legalitatii implica existenta unor norme de drept intern, suficient de accesibile, precise si previzibile. [A.P. Dimitriu, in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 10]