Art. 70. Pozitia tertului in proces

Cel chemat in judecata dobandeste pozitia procesuala de reclamant, iar hotararea isi produce efectele si in privinta sa.

Tertul chemat in judecata, desi parat in cadrul cererii de interventie fortata, dobandeste legal, in ansamblul litigiului, prin admiterea in principiu a interventiei, calitatea de reclamant, bucurandu-se de independenta procesuala si putand efectua actele procedurale puse de lage la dispozitia partilor. (…)
Intervenientul fortat nu va putea renunta la judecarea cererii de interventie, intrucat nu a fost formulata de catre el, singurul in drept sa efectueze acesta act de dispozitie fiind reclamantul/paratul initial ori intervenientul principal care a promovat-o. De altfel, din moment ce interventia sa in proces este fortata, neimplicand exprimarea consimtamantului sau in acest sens, acceptarea tezei vizand admisibilitatea renuntarii acestuia la judecarea cererii ar lipsi de efecte posibilitatea introduceii sale silite in proces.
Intervenientul fortat are posibilitatea renuntarii la dreptul pe care ar putea sa-l pretinda similar reclamantului, precum si dreptul de a incheia o tranzactie judiciara impreuna cu partile initiale.[D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 206]

In ceea ce priveste actele de procedura susceptibile a fi formulate de intervenientul fortat, apreciem ca, desi dobandeste pozitia procesuala de reclamant in ansamblul litigiului, el poate formula intampinare impotriva cererii de interventie fortata sau poate depune concluzii cu privire la cererea principala/cererea reconventionala/cererea de interventie principala, exprimandu-si pozitia procesuala. [D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 207]

Intervenientul fortat nu poate promova cerere reconventionala, intrucat impotriva sa nu s-a formulat o veritabila cerere de chemare in judecata, chiar daca implicit se constata inexistenta dreptului sau de creanta/real prin modul de solutionare a cererii principale/cererii reconventionale/cererii de interventie principala.[D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 207]