Art. 701. Suspendarea executarii

(1) Executarea silita se suspenda in cazurile in care aceasta este prevazuta de lege ori a fost dispusa de instanta.

(2) Executarea se suspenda si la cererea creditorului urmaritor de catre executorul judecatoresc.

(3) Pe perioada suspendarii executarii, actele de executare efectuate anterior, masurile de executare dispuse de instanta de executare sau de executor, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor si conturilor bancare, raman in fiinta, in afara de cazul in care prin lege sau prin hotarare judecatoreasca se dispune altfel.

(4) Actele de executare efectuate in ziua solutionarii cererii avand ca obiect suspendarea, fie si provizorie, a executarii silite sunt desfiintate de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare si a contestatiei la executare.

(5) Dupa incetarea suspendarii, executorul, la cererea partii interesate, va dispune continuarea executarii, in masura in care actele de executare sau executarea silita insasi nu au fost desfiintate de instanta de judecata ori acestea nu au incetat prin efectul legii.

Raportat la dispoziţiile art.701 C.proc.civ., suspendarea executării silite poate fi dispusă de instanţă ca o consecinţă a unei cereri cu acest obiect formulate de către debitor. Prerogativa instanţei de a dispune suspendarea nu este însă discreţionară. Deşi judecătorul dispune de o marjă de apreciere, suspendarea executării trebuie să-şi păstreze caracterul excepţional. Doar existenţa unor indicii temeinice care să conducă la concluzia că, din raţiuni de prudenţă, acordarea suspendării este, în circumstanţele cauzei, mai oportună decât refuzul ei, ar putea justifica oprirea executării silite pentru o perioadă de timp.[Tribunalul Caraș-Severin, Decizia nr. 223/A/15 Martie 2016– Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, portal.just.ro]

Dupa incetarea suspendarii, executarea silita poate continua, in urmatoarele conditii: a) partea interesata solicita in mod expres executorului judecatoresc continuarea executarii; b) actele de executare sau executarea silita insasi nu au fost desfiintate de instanta de judecata ori nu au incetat prin efectul legii, in perioada suspendarii.
Cele doua conditii se cer a fi verificate cumulativ, pentru va executarea silita sa poata continua. Consideram ca formularea unei cereri de continuare a executarii de catre partea interesata reprezinta o conditie necesara si suficienta pentru ca executorul sa ia act de aceasta manifestare de vointa a partii, expresie a principiului disponibilitatii in faza de executare silita, fara a putea aprecia cu privire la oportunitatea continuarii executarii silite, in masura in care ea este legal posibila. In ipoteza in care dupa incetarea suspendarii, creditorul nu solicita executorului judecatoresc continuarea executarii silite timp de 6 luni de la momentul incetarii suspendarii, va interveni perimarea executarii silite. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 1051]