Art. 702. Restrangerea executarii

(1) Cand creditorul urmareste in acelasi timp mai multe bunuri mobile sau imobile a caror valoare este vadit excesiva in raport cu creanta ce urmeaza a fi satisfacuta, instanta de executare, la cererea debitorului si dupa citarea creditorului, poate sa restranga executarea la anumite bunuri.

(2) Daca cererea este admisa, instanta va suspenda executarea celorlalte bunuri.

(3) Executarea suspendata nu va putea fi reluata decat dupa ramanerea definitiva a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuata.

Desi textul precizeaza ca debitorul este cel care poate solicita instantei restrangerea executarii, si alti creditori ai debitorului vor putea formula o cerere de restrangere, pe calea actiunii oblice, in conditiile art. 1560 NCC. [D.M. Gavris in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 186]