Art. 709. Intreruperea prescriptiei

(1) Cursul prescriptiei se intrerupe:
1.pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii, in orice alt mod, a datoriei;
2.pe data depunerii cererii de executare, insotita de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent;
3.pe data depunerii cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori;
4.pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare;
5.pe data depunerii cererii de reluare a executarii;
6.in alte cazuri prevazute de lege.

(2) Dupa intrerupere, incepe sa curga un nou termen de prescriptie.

(3) Prescriptia nu este intrerupta daca executarea silita a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea.