Art. 737. Sechestrul asupra bunurilor aflate in casete inchiriate

Dispozitiile art. 734-736 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul cand sechestrul se infiinteaza asupra continutului casetelor inchiriate de debitor la institutii de credit sau la alte unitati specializate.